Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
335.434 610 71GI-108TR
Dewey
335.434 610 71
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Chính trị quốc gia, 2008
Mô tả
475tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/11/2009 10:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình gồm 3 phần: Đảng ra đời và lãnh đạo dành chính quyền (1930-1945; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975); Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011234  Còn  Rỗi          
100011235  Còn  Rỗi          
100011236  Còn  Rỗi          
100011237  Còn  Rỗi          
100011238  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 616