Thư viện Lạc Hồng
Đại cương Lịch sử Việt Nam: tập III: 1945-2005

Ký hiệu xếp giá
959.707L250M
Dewey
959.707
Xuất bản
12. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
343tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/11/2009 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng nền dân chủ cộng hòa (1945-1954); thời kỳ xây dựng Miền Bắc và đấu tranh để thống nhất đất nước (1954-1975); Xây dựng đất nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa (1975-2005)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011229  Còn  Rỗi          
100011230  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 758