Thư viện Lạc Hồng
Tự sửa máy vi tính của bạn

Ký hiệu xếp giá
004.24Tư-B
Dewey
004.24
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1997
Mô tả
341tr ; 16cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/08/2004 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các bộ phận của máy tính Chương 2: Chương trình chẩn đoán Chương 3: Các hư hỏng thông thường và cách giải quyết Chương 4: Bảo dưỡng ổ đĩa mềm Chương 5: Bảo dưỡng ổ đĩa cứng Chương 6: Chẩn đoán hư hỏng bộ nhớ Chương 7: Giải quyết các vấn đề máy in Chương 8: Sự lắp ghép nối tiếp Chương 9: Nâng cấp máy tính để dùng Windows và các ứng dụng khác Chương 10: Bảo vệ và phục ồi DL Chương 11: Thủ thuật sửa chữa cơ bản Chương 12: Các khối máy cơ sở Chương 13: Các phương án hiển thị Chương 14: Lưu trữ DL trên các phương tiện có thể tháo lắp Chương 15: Đĩa cứng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000999  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1163