Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế kết cấu thép và công trình chịu động đất: tập 2: phần nâng cao

Ký hiệu xếp giá
693.710 285 TR120H
Dewey
693.710 285
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
473tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/11/2009 02:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giải quyết những vấn đề cơ bản sau: bài toán dầm trực giao, cầu thang, bể chứa chất lỏng, khung thép nhà công nghiệp - Zamil, dàn mái, nhà cao tầng chịu tải trọng động đất, dầm sàn thép. Trong mỗi phần có trình bày lý thuyết tính toán ứng với từng loại kết cấu, bên canh lý thuyết là ví dụ minh họa. Trong bài toán thiết kế cốt thép tác giả đã dùng tiêu chuẩn thiết kế CSA-A23.3-94 được tích hợp trong phần mềm SAP2000. Sau đó dùng các hệ số chuyển đổi do tác giả lập ra với mục đích khi thiết kế cốt thép bằng tiêu chuẩn CSA-A23.3-94 vẫn cho kết quả cốt thép bằng với TCXDVN 356-2005.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011149  Còn  Rỗi          
100011150  Còn  Rỗi          
100011156  Còn  Rỗi          
100011157  Còn  Rỗi          
100011158  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1704