Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 338:2005

Ký hiệu xếp giá
693.710 71 H561D
Dewey
693.710 71
Xuất bản
1. - Xây dựng, 2009
Mô tả
215tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/11/2009 02:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm những nội dung cơ bản của tiêu chuẩn kèm theo các ví dụ tính toán, minh họa. Đó là: cơ sở lý thuyết thiết kế kết cấu thép theo trạng thái giới hạn, vật liệu thép dùng cho kết cấu và liên kết, tính toán các cấu kiện, tính toán liên kết, tính toán kết cấu thép theo độ bền mỏi. Cuối của phần hướng dẫn là phần phụ lục, cung cấp các số liệu cần thiết dùng khi thiết kế. Nội dung gắn chặt với các phần tương ứng của TCXDVN 338:2005.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011169  Còn  Rỗi          
100011170  Còn  Rỗi          
100011171  Còn  Rỗi          
100011172  Còn  Rỗi          
100011173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 194