Thư viện Lạc Hồng
Cấu tạo từ tiếng Anh

Ký hiệu xếp giá
428.1 NG527PH
Dewey
428.1
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Mô tả
543tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/11/2009 08:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu cách sử dụng của khoảng 300 tiếp đầu ngữ và vị ngữ trong tiếng Anh, có cí dụ minh họa cụ thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011049  Còn  Rỗi          
100011050  Còn  Rỗi          
100011051  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 269