Thư viện Lạc Hồng
Giá trị cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
335.434 6TR120QU
Dewey
335.434 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Công an nhân dân, 2008
Mô tả
399tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/11/2009 09:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng, về chuẩn mực đạo đức cách mạng, về những nguyên tắc đạo đức cách mạng, tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, tính thiết thực của học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010989  Còn  Rỗi          
100011021  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 842