Thư viện Lạc Hồng
Du lịch Việt Nam những điểm đến

Ký hiệu xếp giá
915.97Đ450TH
Dewey
915.97
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2006
Mô tả
443tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/11/2009 10:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu những bài viết giới thiệu những tuyến du lịch tiêu biểu đã được công bố trên hơn 300 số Tạp chí Du lịch Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011066  Còn  Rỗi          
100011067  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 661