Thư viện Lạc Hồng
Tìm hiểu cấu trúc và hướng dẫn sửa chữa bảo trì Máy PC - 584T1

Ký hiệu xếp giá
004.24Ti-P
Dewey
004.24
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2001
Mô tả
584tr ; 24
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/08/2004 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các thành phần chính bên trong máy PC ngày nay Chương 2: Bên trong các monitor PC hiện nay Chương 3: Các hệ điều hành và quá trình khời độngmáy Chương 4: Sơ lược về việc kiểm tra trước khi sửa chữa máy Chương 5: Bios và Cmos Chương 6: CPU Chương 7: Các Chipset Chương 8: Bo mạch chính và vấn đề giải quyết xung đột tài nguyên Chương 9: Cách tổ chức và vấn đề giải quyết sự cố bộ nhớ Chương 10: Các loại bus hệ thống
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001001  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 932