Thư viện Lạc Hồng
TV English 2

Ký hiệu xếp giá
428J42
Dewey
428
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
128tr ; 22 cm + 1CD
ISBN
12333584
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English
Ngày cập nhật
09/11/2009 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bộ sách này giúp bạn nâng cao khả năng nghe hiểu khi xem các chương trình tivi bằng tiếng Anh, đồng thời phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Anh, dùng kèm đĩa hình và đĩa tiếng. Nội dung trong từng đoạn ghi hình gồm có: hoạt động nghĩ, nghe và nói. Hoạt động nghĩ giới thiệu các từ hữu ích, hoạt động nghe pát triển kỹ năng nghe hiểu, hoạt động nói đề cập tới từ vựng và cấu trúc xuất hiện trong đoạn ghi hình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011097  Còn  Rỗi          
100011098  Còn  Rỗi          
100011099  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 467