Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Việt tinh nghĩa

Ký hiệu xếp giá
495.922 81 TR312M
Dewey
495.922 81
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2009
Mô tả
270tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/11/2009 01:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: tìm hiểu nguồn gốc và nghĩa một số thành ngữ, tục ngữ; nguồn gốc một số câu ca dao, đồng giao; nguồn gốc và nghĩa một số động từ, tính từ, số từ, danh từ và đại từ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100010990  Còn  Rỗi          
100011037  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 282