Thư viện Lạc Hồng
Windows NT Workstation - Hướng dẫn học, ôn tập và thi

Ký hiệu xếp giá
004.650 76Win-NT
Dewey
004.650 76
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
545tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 07:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Microsoft Certified Professional Program Chương 2: Tìm hiểu Microsoft Windows NT 4.0 Chương 3: Cài đặt Windows NT Workstation 4.0 Chương 4: Tổng quát về Windows giao điện NT 4.0 Chương 5: Lập cấu hình và đăng ký Chương 6: Điều khiển User và Account Chương 7: Mô hình an toàn của Windows NT 4.0 Chương 8: Quản lý nguồn tài nguyên đĩa Chương 9: Quản lý máy in Chương 10: Giải các trình ứng dụng trong Windows NT 4.0 Chương 11: NỐi kết mạng và hỗ trợ từ xa Chương 12: Điều chỉnh, tối ưu hóa, và các thủ thuật xử lý sự cố khác Phụ lục 1: Các bài tập Lap Phụ lục 2: Danh sách kiểm chứng chỉ Phụ lục 3: Làm thế nào để biết nó Phụ lục 4: Kiểm tra các thủ thuật Phụ lục 5: Những điểm cơ bản về mạng Phụ lục 6: Các tài nguyên Internet dành cho Windows NT Phụ lục 7: Sử dụng CD -ROM Phụ lục 8: Các bài trắc nghiệm mẫu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001002  Còn  Rỗi          
100001003  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 492