Thư viện Lạc Hồng
Từ điển mẫu câu tiếng Nhật: dùng cho giáo viên và học viên

Ký hiệu xếp giá
495.631 495 922 L250V
Dewey
495.631 495 922
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
1015tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/11/2009 02:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trong cuốn từ điển này, "mẫu câu" được hiểu theo một nghĩa rộng, là các hình thức liên quan tới ý nghĩa, chức năng, cách dùng cảu một câu hay một mệnh đề. Sách ghi ra các nội dung từng mẫu câu được dùng trong tình huống và ngữ cảnh như thế nào. Cuốn từ điển này có 3000 cách nói, cung cấp 3 bảng tra là "Bảng tra xếp theo thứ tự 50 âm tiết", "Bảng tra ngược: và "Bảng tra xếp theo ý nghĩa và chức năng".
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3  25 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000199  Còn  Rỗi          
300000200  Còn  Rỗi          
300000201  Còn  Rỗi          
300000202  Còn  Rỗi          
300000203  Còn  Rỗi          
300000612  Còn  Rỗi          
300000613  Còn  Rỗi          
300000614  Còn  Rỗi          
300000615  Còn  Rỗi          
300000616  Còn  Rỗi          
300000628  Còn  Rỗi          
300000629  Còn  Rỗi          
300000630  Còn  Rỗi          
300000631  Còn  Rỗi          
300000632  Còn  Rỗi          
300000633  Còn  Rỗi          
300000634  Còn  Rỗi          
300000635  Còn  Rỗi          
300000636  Còn  Rỗi          
300000637  Còn  Rỗi          
300000638  Còn  Rỗi          
300000639  Còn  Rỗi          
300000640  Còn  Rỗi          
300000641  Còn  Rỗi          
300000642  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 163