Thư viện Lạc Hồng
Mạng máy tính - Công cụ mạng & mạng kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
004.65Mang
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
712tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 08:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1 : NETWORKING TOOLS Bài 1: Cài đặt hoặc nâng cấp sang Windows 2000 Bài 2: Cấu hình môi trường Windows 2000 Bài 3: Kết nối Client vào mạng dựa trên Windows 2000 Bài 4: Tạo và quản lý User Account Bài 5: Quản lý việc truy cập vào các nguồn tài nguyên bằng cách sử dụng các Group Bài 6: Cung cấp phương pháp truy cập mạng và các file nguồn Bài 7: Giám sát và tối ưu hóa hoạt động trong Windows 2000 Bài 8: Thực thi tính an toàn trong Windows 2000 Bài 9: Cấu hình in ấn Bài 10: Cấu hình Windows 2000 đẩ tính toán lưu động Bài 11: Cấu hình và quản lý đĩa Bài 12: Thực thi việc phòng chống các sự cố máy tính Bài 13: Cài đặt cấu hình Terminal Services Bài 14: Thực thi các Client Windows 2000 Bài 15: Thực thi các Server dựa vào Windows 2000 Phần 2 : MICROSOFT TECHNET Bài 1: Các đặc điểm chung Bài 2: sử dụng Technet Infoviewer Bài 3: Nhập và xuất các file Bài 4: In ấn Bài 5: Các file hỗ trợ và Time saves Bài 6: Xem nội dung trong Technet Bài 7: Các điểm cơ bản về việc tìm kiếm Bài 8: Làm việc với các bộ lọc Bài 9: Các cuộc tìm kiếm cao cấp Bài 10: Làm việc với danh sáchSearch Results Bài 11: Tìm hiểu cú pháp tìm kiếm Bài 12: Làm việc với danh sách Favorites Bài 13: Hướng dẫn sử dụng các thanh công cụ, Menu và phím tắt Bài 14: Các tham chiếu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001005  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1707