Thư viện Lạc Hồng
Tự học tiếng Nhật theo nhân vật hoạt hình

Ký hiệu xếp giá
495.607 1T550H
Dewey
495.607 1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2006
Mô tả
40tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/11/2009 02:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này dạy học tiếng Nhật qua các từ chỉ người, vật bằng các hình ảnh minh họa trong các câu chuyện hoạt hình thường gặp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000676  Còn  Rỗi          
300000732  Còn  Rỗi          
300000733  Còn  Rỗi          
300000735  Còn  Rỗi          
300000736  Còn  Rỗi          
300000737  Còn  Rỗi          
300000738  Còn  Rỗi          
300000739  Còn  Rỗi          
300000740  Còn  Rỗi          
300000741  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1345