Thư viện Lạc Hồng
Tự học đàm thoại tiếng Nhật

Ký hiệu xếp giá
495.615 L250X
Dewey
495.615
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2007
Mô tả
256tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/11/2009 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm các mẫu đàm thoại theo các tình huống khác nhau, trong đó có phần ngữ pháp, ngữ vựng và phiên âm dạng dùng mẫu tự La tinh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000687  Còn  Rỗi          
300000688  Còn  Rỗi          
300000694  Còn  Rỗi          
300000695  Còn  Rỗi          
300000696  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1582