Thư viện Lạc Hồng
Mạng - Giáo trình T2

Ký hiệu xếp giá
004.65Mang
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
780tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 08:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mạng đơn giản và mạng phức tạp Chương 2: Các loại LAN và WAN thông dụng Chương 3: Đặc điểm của Netware 4.1 Chương 4: Khảo sát NDS, hệ thống bảo mật và dịch vụ bindery Chương 5: Vạch kế hoạch thiết lập mạng Chương 6: Tổng quan về việc cài đặt mạng và lắp đặt phần cứng Chương 7: Cài đặt mạng Nerware 4.1 Chương 8: Xây dựng cấu trúc NDS Chương 9: Kiểm soát tập tin - Cài đặt ứng dụng Chương 10: Dịch vụ in ấn của Netware 4.1 Chương 11: Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho người tiêu dùng Chương 12: Quản lý file server và mạng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001008  Còn  Rỗi          
100001009  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 911