69: tiểu thuyết

Ký hiệu xếp giá
895.63 R500U
Dewey
895.63
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn học, 2009
Mô tả
270tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/11/2009 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000703  Còn  Rỗi          
300000704  Còn  Rỗi          
300000705  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1174