Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình tin học ứng dụng: giáo trình mạng Nowell NetWare 5

Ký hiệu xếp giá
004.6P534G
Dewey
004.6
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
1281tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 08:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Kiến trúc cơ sở về mạng; Cơ sở về NetWare 5; Thiết kế Nowell Directory Services cho mạng NetWare 5; Vận hành và bảo trì NetWare 5; Việc quản trị NetWare 5; Tích hợp một số dịch vụ bổ sung vào NetWare 5.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017898  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1327