Thư viện Lạc Hồng
Luyện đọc hiểu tiếng Nhật: cấp 2

Ký hiệu xếp giá
495.684 3 TH200P
Dewey
495.684 3
Xuất bản
1. - Nhật Bản: Unicom, 2006
Mô tả
287tr ; 21 cm
ISBN
9784896894530
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/11/2009 11:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: khởi đầu, những vấn đề đọc hiẻu chọn lọc và những vấn đề đọc hiểu khó.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000807  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1064