Thư viện Lạc Hồng
Luyện đọc hiểu tiếng Nhật: cấp 1

Ký hiệu xếp giá
495.684 3 H300T
Dewey
495.684 3
Xuất bản
1. - Nhật Bản: Asuku, 2006
Mô tả
78tr ; 26 cm
ISBN
9784872174816
Ngôn ngữ
Nhật, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/11/2009 01:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các bài luyện đọc hiểu theo chủ đề, có đáp án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000824  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 954