Thư viện Lạc Hồng
Hệ điều hành Mạng Nowell NetWare

Ký hiệu xếp giá
004.65Mang
Dewey
004.65
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1998
Mô tả
259tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 08:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Quản lý đĩa và File 2. Bảo mật 3. Workstations 4. Cấu hình 5. In 6. Truyền thông 7. Giám sát Server
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001011  Còn  Rỗi          
100001012  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1541