Thư viện Lạc Hồng
Luyện nghe hiểu tiếng Nhật: cấp 2

Ký hiệu xếp giá
495.61 TH200P
Dewey
495.61
Xuất bản
1. - Nhật Bản: Unicom, 2008
Mô tả
254tr ; 21 cm
ISBN
9784896894516
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/11/2009 09:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có các bài luyện nghe theo chủ đề có đáp án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1282