Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử hiện đại

Ký hiệu xếp giá
909.08 I-200G
Dewey
909.08
Xuất bản
16. - Nhật Bản: kabushigaisha, 2005
Mô tả
243tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/11/2009 09:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày nội dung lịch sử thời kỳ hiện đại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000515  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 694