Thư viện Lạc Hồng
Hưng vong của nước lớn

Ký hiệu xếp giá
909K203N
Dewey
909
Xuất bản
Nhật Bản: Jacket art, 1988
Mô tả
408tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/11/2009 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm những câu chuyện về thời kỳ hưung thịnh, suy vong cảu các nước lớn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000549  Còn  Rỗi          
300000550  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1343