Thư viện Lạc Hồng
Tiếng Nhật sử dụng đúng

Ký hiệu xếp giá
495.65 K400Y
Dewey
495.65
Xuất bản
Nhật Bản: Oozora Sangyo, 2009
Mô tả
191tr ; 18 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/11/2009 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách bao gồm những mẫu câu dùng trong các tình huống kinh doanh, giao tiếp hằng ngày.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000527  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1078