Thư viện Lạc Hồng
Nowell NetWare 5 - Thủ thuật và quản trị mạng

Ký hiệu xếp giá
004.650 6Mang
Dewey
004.650 6
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
580tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 09:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: 9 câu hỏi thường gặp Chương 2: NetWare 5 có gì mới Chương 3: Cài đặtmáy phục vụ Chương 4: Quản lý môi trường máy phục vụ Chương 5: Quản lý Z.E.N works và Nowell Client Chương 6: Quản lý tập tin và thư mục Chương 7: Quản lý trình ứng dụng Chương 8: Quản lý kỹ thuật mạng Chương 9: Quản lý môi trường người dùng Chương 10: Quản lý phần mềm FastTrack Web Server Chương 11: Quản lý dịch vụ DHCP và DN Chương 12: Thiết kế NDS và cây NDS
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001014  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 497