Thư viện Lạc Hồng
Nước Nhật

Ký hiệu xếp giá
306.095 2 K300R
Dewey
306.095 2
Xuất bản
Nhật Bản: Chuokoron Shinsha, 2001
Mô tả
253tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/11/2009 02:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của sách tìm hiểu về văn hóa, văn học Nhật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000544  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 254