Mạng Windows NT - Bảo vệ & phục hồi

Ký hiệu xếp giá
004.65 Windows NT
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
657tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 09:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu phương pháp lập kế hoạch sao lưu và phục hồi Chương 2: Các đặc tính dung lỗi cài sẳn trong Windows NT Chương 3: Các thiết bị lưu trữ có triển vọng Chương 4: Sao lưu dữ liệu Chương 5: Mirroring, Clustering và Parallelism Chương 6: Bảo vệ hệ thống Windows NT khỏi nạn virut Chương 7: Bảo mật Windows NT Chương 8: Khảo sát mạng Chương 9: Khảo sát điện năng Chương 10: Phục hồi dữ liệu Chương 11: CÁc ví dụ thực tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001015  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 339