Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử thế giới và lịch sử Nhật Bản

Ký hiệu xếp giá
909L302S
Dewey
909
Xuất bản
Nhật Bản: Jitsumukyouiku-Shuppan, 1995
Mô tả
163tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/11/2009 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: từ nghi vấn, từ chỉ thị, liên kết danh từ, biểu hiện sở hữu, tồn tại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000547  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1322