Thư viện Lạc Hồng
Xã hội Nhật Bản sẽ đi đến đâu

Ký hiệu xếp giá
330.952W100T
Dewey
330.952
Xuất bản
Nhật Bản: Iwanamisho, 1992
Mô tả
239tr ; 17 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/11/2009 08:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm các vấn đề: máy móc nông nghiệp, cải cách thể chế quốc nội, tổn hại người tiêu dùng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000533  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1778