Thư viện Lạc Hồng
Windows NT Enterprise - Mạng diện rộng

Ký hiệu xếp giá
004.67Windows NT
Dewey
004.67
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
725tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 09:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về mạng Chương 2: Xây dựng hệ thống Chương 3: Đảm bảo độ tin cậy đối với hệ thống dự phòng Chương 4: Quản trị mạng Chương 5: Nối kết máy khách mạng Chương 6: Hệ thống tên vùng Chương 7: Wins và DHCP Chương 8: Cách dịch vụ Internet Chương 9: Dịch vụ RRAS Chương 10: Bảo mật Chương 11: Điều chỉnh và xử lý sự cố Chương 12: Thử nghiệm mạng và hoạch định năng suất Chương 13: Hoạch định Windows NT 5.0
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001016  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 745