Thư viện Lạc Hồng
Đo trái tim người Nhật

Ký hiệu xếp giá
306.095 2CH300K
Dewey
306.095 2
Xuất bản
Nhật Bản: Đại học Mở bán công TP.HCM, 1988
Mô tả
271tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/11/2009 09:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách tìm hiểu về đời sống tâm hồn của người Nhật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000546  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 902