Thư viện Lạc Hồng
2000 chữ hán cấp 1

Ký hiệu xếp giá
495.611A500A
Dewey
495.611
Xuất bản
Nhật Bản: Aruku, 2005
Mô tả
164tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/11/2009 02:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những câu ghép tiếng Nhật có chữ Hán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000419  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1869