Thư viện Lạc Hồng
Luyện tập đọc hiểu tiếng Nhật: trung cấp

Ký hiệu xếp giá
495.681 L527T
Dewey
495.681
Xuất bản
Nhật Bản: Kuroshio, 2007
Mô tả
96tr ; 26 cm + phụ lục
ISBN
9784874240649
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/11/2009 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm các nội dung đọc hiểu: tìm hiểu xã hội Nhật Bản, các vấn đề về môi trường, đọc tiểu thuyết, tạp chí, báo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000432  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 493