Thư viện Lạc Hồng
Việc truyền thông qua đường dây điện thoại của máy PC

Ký hiệu xếp giá
004.6Mang
Dewey
004.6
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
123tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 09:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Các tầng truyền thông 2. Tìm hiểu về Modem 3. Các phần mềm truyền thông 4. Các hướng dẫn giải quyết sự cố 5. Nhanh hơn các đường dây điện thoại 6. Tóm tắt tài liệu 7. Các thuật ngữ quan trọng trong tài liệu 8. Các câu hỏi ôn tập 9. Các dự án
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001020  Còn  Rỗi          
100001021  Còn  Rỗi          
100001022  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1130