Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử Nhật Bản dành cho du học sinh

Ký hiệu xếp giá
952 L302S
Dewey
952
Xuất bản
Nhật Bản: Yamakawa, 2000
Mô tả
171tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/11/2009 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày lịch sử Nhật Bản từ lúc hình thành qua các thời kỳ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000518  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1567