Thư viện Lạc Hồng
Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Ký hiệu xếp giá
658.404 N5768Q
Dewey
658.404
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
238tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/11/2009 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách cung cấp các phương pháp đánh giá dự án đầu tư khả thi, các phương pháp phân tích tính toán và quản trị chi phí trên cơ sở khoa học kinh tế, tài chính, các yếu tố định lượng. Nội dung cụ thể gồm có: quản lý chi phí, phương pháp chi phí - sản lượng - lợi nhuận cho các quyết định, lập ngân sách vốn và quyết định đầu tư, giới thiệu nghiên cứu dự án khả thi, mục tiêu tài chính và hệ thống thông tin.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011243  Còn  Rỗi          
100011244  Còn  Rỗi          
100011245  Còn  Rỗi          
100011246  Còn  Rỗi          
100011247  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1611