Thư viện Lạc Hồng
Mạng Internet - Nguyên lý vận hành

Ký hiệu xếp giá
004.678Mang
Dewey
004.678
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
320tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Giới thiệu Internet Phần 2: Cấu trúc của Internet Phần 3: Kết nối Internet Phần 4: Truyền thông trên Internet Phần 5: Sự hoạt động của World Wide Web Phần 6: Các công cụ Internet phổ biến Phần 7: Multimedia t rên Internet Phần 8: Intranet và mua hàng trên Internet Phần 9: Bảo vệ an toàn trên Internet
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001024  Còn  Rỗi          
100001025  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 457