Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh

Ký hiệu xếp giá
425NG527PH
Dewey
425
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Mô tả
459tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/11/2009 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I cuốn sách trình bày những điều căn bản về giới từ nói chung, các giới từ chính và một số lỗi thông thường mà người học hay mắc phải. Phần II giới thiệu cách sử dụng giới từ tiếng Anh, bao gồm: danh từ đi với danh từ, động từ đi với giới từ, giới từ với tính từ và phân từ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011191  Còn  Rỗi          
100011192  Còn  Rỗi          
100011193  Còn  Rỗi          
100011304  Còn  Rỗi          
100011305  Còn  Rỗi          
100011306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1268