Thư viện Lạc Hồng
10 vị Thánh trong lịch sử Trung Quốc

Ký hiệu xếp giá
951 NG527TH
Dewey
951
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2008
Mô tả
147tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/11/2009 08:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này chọn lọc và giới thiệu 10 nhân vật được người đời phong Thánh ở Trung Quốc, đó là: Văn Thánh - Khổng Tử, Binh Thánh - Tôn Tử, Sử Thánh - Tư Mã Thiên, Y Thánh - Trương Trọng Cảnh, Võ Thánh - Quan Vũ, Thư Thánh - Vương Hy Chi, Họa Thánh - Ngô Đạo Tử, Thi Thánh - Đỗ Phủ, Trà Thánh - Lục Vũ, Tửu Thánh - Đỗ Khang.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011109  Còn  Rỗi          
100011118  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 970