10 vị Thánh trong lịch sử Trung Quốc

Ký hiệu xếp giá
951 NG527TH
Dewey
951
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2008
Mô tả
147tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/11/2009 08:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này chọn lọc và giới thiệu 10 nhân vật được người đời phong Thánh ở Trung Quốc, đó là: Văn Thánh - Khổng Tử, Binh Thánh - Tôn Tử, Sử Thánh - Tư Mã Thiên, Y Thánh - Trương Trọng Cảnh, Võ Thánh - Quan Vũ, Thư Thánh - Vương Hy Chi, Họa Thánh - Ngô Đạo Tử, Thi Thánh - Đỗ Phủ, Trà Thánh - Lục Vũ, Tửu Thánh - Đỗ Khang.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011118  Còn  Đang mượn  120000142  Phan Huy Thuận  01/02/2021 
100011109  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1195