Thư viện Lạc Hồng
Internet Intranet - Giáo trình hướng dẫn sử dụng mạng

Ký hiệu xếp giá
004.67Internet
Dewey
004.67
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Mở bán công TP.HCM, 2000
Mô tả
144tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 10:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Nhập môn mạng nternet / Intranet Phần 2: Sử dụng các dịch vụ thông tin WWW, Email, FTP Phần 3: Tìm kiếm thông tin trên Web Phần 4: Soạn thảo trang Web Phần 5: Thiết lập và quản trị các Website với MS ProntPage
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001026  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 805