Thư viện Lạc Hồng
Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
959.7 H100V
Dewey
959.7
Xuất bản
16. - H.: Văn hóa thông tin, 2008
Mô tả
264tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/11/2009 02:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách ngắn gọn. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số danh nhân, anh hùng dân tộc và nhân vật lịch sử nổi tiếng để minh họa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011181  Còn  Rỗi          
100011182  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 599