Thư viện Lạc Hồng
Nghiên cứu lịch sử nhân loại

Ký hiệu xếp giá
909 J400Y
Dewey
909
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa thông tin, 2008
Mô tả
573tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/11/2009 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày một luận điểm về bản chất và mô hình lý tưởng của lịch sử nhân loại, kể từ khi hình thức xã hội gọi là nền văn minh lần đầu tiên xuất hiện. Luận điểm đó được minh họa, và trong giới hạn cho phép, được chứng minh tại mọi giai đoạn bằng những ví dụ sinh động rút ra từ toàn bộ chiều dài lịch sử nhân loại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011168  Còn  Rỗi          
100011299  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1689