Thư viện Lạc Hồng
Handbook of environmental economics

Ký hiệu xếp giá
333.7 B8686
Dewey
333.7
Xuất bản
1. - Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA: Blackwell, 1995
Mô tả
705tr ; 24 cm
ISBN
1557866414
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
environmental economics
Ngày cập nhật
05/12/2009 03:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: choices and decisions; considering the future; emvironmental quality; environmental stocks and flows; the valuation problem.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001341  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1051