Thư viện Lạc Hồng
Ground water contamination: transport and remediation

Ký hiệu xếp giá
628.1682 B412g 1997
Dewey
628.1682
Xuất bản
2. - Prentice Hall, 1997
Mô tả
604tr ; 23 cm
ISBN
9780130138408
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2009 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: introduction to ground water contamination; ground water hydrology; ground water flow and well mechanics; sources and types of groundwater contamination; hydrogeologic site investigatons; contaminant transport mechanisms; contaminant fate processes; modeling biodegdation and natural attenuation; flow and transport in the unsaturated zone; numerical modeling of contaminant; nonaqueous phase liquids; natural attenuation and risk based corrective action; ground water remediation alternatives; legal protection of ground water.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001333  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 831