Thư viện Lạc Hồng
Integrated solid waste management: engineering principles and management issues

Ký hiệu xếp giá
363.7285 T252
Dewey
363.7285
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 1993
Mô tả
978tr ; 23 cm
ISBN
9780071128650
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
solid waste
Ngày cập nhật
08/12/2009 09:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: evolution of solid waste management; legislative trends and impacts; sources, composition, and properties of solid waste; engineering principles; separation, transformation, and recycling of waste materials; closure, restoration, and rehabilitation of landfills; solid waste management and planning issuses.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001603  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1237