Thư viện Lạc Hồng
The Meat We Eat

Ký hiệu xếp giá
664.921 TH200M
Dewey
664.921
Xuất bản
14. - USA: Interstate Publishers, 2001
Mô tả
1112tr ; 26 cm
ISBN
0813431751
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/12/2009 09:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book reflects the efforts of the meat industry to adress them. The chapter on meat inspection and animal loss factors has been completely revised to adress the Hazard Analysis Critical Control Point Program. The text also reflects the movement away from the concept of slaughter to that of harvest when considering the conversion of live animals into carcasses and products.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001343  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 758