Thư viện Lạc Hồng
Mạng và Internet

Ký hiệu xếp giá
004.678Mang
Dewey
004.678
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
181tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/08/2004 10:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Tổng quan về mạng máy tính 2. Các kiến trúc mạng 3. Phần cứng mạng 4.Tổng quan về phần mềm mạng 5. Nối mạng bằng Windows 9x và windows NT workstation 6. Các máy PC và mạng Internet 7. Một số ví dụ về các dịch vụ mạng 8. Các hướng dẫn giải quyết sự cố mạng 9. Tóm tắt tài liệu 10. Các thuật ngữ quan trọng trong tài liệu 11. Các câu hỏi ôn tập 12. Các dự án
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001033  Còn  Rỗi          
100001034  Còn  Rỗi          
100001035  Còn  Rỗi          
100001036  Còn  Rỗi          
100001037  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 513