Thư viện Lạc Hồng
Thử thách Erin! Có thể nói bằng tiếng Nhật 1

Ký hiệu xếp giá
495.615I100S
Dewey
495.615
Xuất bản
Nhật Bản: Bonjinsha, 2008
Mô tả
198tr ; 26 cm + 1DVD
ISBN
9784893586247
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2009 10:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000754  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1253